En quins projectes estic immers actualment?

Actualitzat el dia 19 d’abril 2021, des de Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona.

Aquesta pàgina està inspirada en el projecte /now de Derek Sivers.